Wat zijn de taken van de kraamverzorgende?

De kraamverzorgende heeft een belangrijke rol bij de bevalling en tijdens de eerste week van je kraamtijd. Maar wat zijn de precieze taken van een kraamverzorgende? Wat mag je van haar verwachten? 

Verzorging van moeder en baby

De belangrijkste taak van de kraamverzorgende is de verzorging van de moeder en haar baby. Zij assisteert de verloskundige tijdens de geboorte van je kindje en ondersteunt jou en je partner waar nodig. In de eerste week na de bevalling kan zij een luisterend oor zijn bij de verwerking van de geboorte en zorgt ze voor jou en je kindje. Ook begeleidt ze je bij de voeding van de baby.

We zetten de precieze taken voor je op een rij:

 • Assistentie bij de bevalling
 • Verzorging en controle van de kraamvrouw
 • Verzorging en controle van de baby
 • Voorlichting en instructie
 • Observeren, signaleren en rapporteren
 • Waarborg hygiëne

Overige taken kraamverzorgende

Behalve de verzorging van jou en je baby, regelt de kraamverzorgende ook een aantal andere zaken:

 • Evt. opvang van huisgenoten of aanwezige kinderen
 • Licht huishoudelijke werkzaamheden, afhankelijk van welke vorm zorg er wordt afgenomen

Assistentie bij de bevalling

 • In gereedheid brengen van de kraam- en babykamer
 • Kraamvrouw observeren en ondersteunen tijdens de weeën
 • Assisteren van de verloskundige (of huisarts)
 • Kraamvrouw (en partner) ondersteunen
 • Na de bevalling de kraamvrouw en de pasgeborene verzorgen
 • Signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand, gedurende minimaal twee uur na de bevalling
 • Voorlichting en instructies geven aan de ouders
 • Verzorgen van de kraamwas
 • Registratie in het zorgdossier en overdracht

Verzorging en controle van de kraamvrouw

 • Controle van de temperatuur en de pols
 • Controle van het bloedverlies en de baarmoederstand
 • Controle en verzorging van het perineum en de borsten
 • Controle van urine en de ontlasting
 • Controle van de benen
 • Geestelijk en lichamelijk welbevinden
 • Hulp bij douchen/wassen
 • Hulp bij de voeding van de baby

Verzorging en controle van de baby

 • Controle van de temperatuur
 • Observatie van de baby op de kleur, ademfrequentie, motoriek, gewicht, huid, ogen en navel
 • Overige observaties zoals gedrag, spugen, urine en ontlasting
 • Lichamelijke verzorging zoals wassen en baden, huidverzorging en navelverzorging

Voorlichting en instructie

 • Hulp en uitleg bij het geven van voeding van de baby
 • Informatie over voeding (vitamine D/K, allergiepreventie)
 • Informatie over slaap- en waakritme
 • Informatie over huilgedrag en troosten
 • Informatie over voorkeurshouding
 • Informatie over veiligheid in huis (onder andere veilig slapen)
 • Informatie over alarmsignalen en het herkennen van problemen na de kraamtijd
 • Informatie over ontzwangering en mobilisatie
 • Informatie over de integratie van de baby in het gezin, het huishouden en de dagindeling
 • Informatie over het belang van rust
 • Informatie over hygiëne en gezonde leefwijze

Observeren, signaleren en rapporteren

 • Observeren van het kind, de moeder en het gezin
 • Signaleren van (potentiële) problemen bij de moeder of in de ontwikkeling van het kind
 • Schrijven van de rapportage in het zorgdossier
 • Overdragen en rapporteren aan verloskundige (huisarts) en/of collega
 • Rapporteren gesignaleerde (potentiële) problemen aan de verloskundige en/of huisarts
 • Overdracht naar de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau)

Waarborg hygiëne

 • Dagelijks reinigen van de badkamer en toilet(ten)
 • Regelmatig verschonen van kraambed en bed van het kind
 • Schoonhouden materiaal zoals borstkolf, flessen en spenen

Licht huishoudelijke werkzaamheden

 • Schoonhouden van de kraamkamer en de kamer waarin de moeder verblijft
 • Verzorgen van de gezinswas
 • Verzorgen van de lunch

Extra huishoudelijke taken (in overleg en indien er tijd over is)

 • (Voor)bereiden van de warme maaltijd
 • Gastvrouw zijn voor visite

Na enkele dagen is het tijd om afscheid te nemen van kraamverzorgende. Er alleen voor staan kan soms zorgen voor onzekere momenten. Bekijk deze pagina voor tips na de kraamtijd. 

Wij helpen je graag verder!

Meer weten over deze
vacature van Lunavi?

Goed opgeleide en ervaren kraamverzorgende

Schrijf je meteen in bij
Lunavi Kraamzorg