Kraamzorgpakketten Lunavi Kraamzorg

Bij Lunavi Kraamzorg heb je de keuze uit 2 verschillende kraamzorgpakketten: Het basispakket (geïndiceerde uren vanuit de zorgverzekeraar) maar je mag ook kiezen voor minimale zorg. De kraamverzorgende zal dan korter aanwezig zijn en minder taken uitvoeren dan bij het basispakket. 

Uitleg verschillende zorgpakketten:

Het basis kraamzorgpakket bestaat uit 49 uur(borstvoeding) of 45 uur (kunstvoeding) kraamzorg in 8 dagen. Dit is een standaard pakket wat geïndiceerd wordt met het landelijk indicatie protocol.  

Het minimale kraamzorgpakket bestaat uit 24 uur kraamzorg in 8 dagen. Bij dit pakket mag je zelf aangeven of je hier gebruik van wil maken. Dit zijn echter wel de minimale uren kraamzorg die wij vanuit de landelijke richtlijnen moeten leveren.

Onderstaand vind je de mogelijkheden met de daarbij behorende taken:

Basiszorg kraamzorgpakket (49 of 45 uur):
Bij 49 uur zorg of 45 uur voert de kraamverzorgende onderstaande taken uit: 

  • Verzorging van moeder en baby: controles, observeren
  • Signaleren en rapporteren: dagelijks schriftelijk bijhouden van het zorgplan
  • Gezondheid, Voorlichting en Opvoeding: geven van voorlichting en instructie
  • Waarborgen van hygiëne: o.a. badkamer en toilet reinigen
  • Basis huishoudelijk werk: o.a. bed verschonen
  • Zorg voor overige gezinsleden: denk aan zorgen voor oudere broertjes/zusjes  

Minimale kraamzorgpakket (24 uur): 
Bij 24 uurs zorg (wettelijke minimale zorg) voert de kraamverzorgende de onderstaande taken uit:

  • Verzorging van moeder en baby: controles, observeren
  • Signaleren en rapporteren: dagelijks schriftelijk bijhouden van het zorgplan
  • Gezondheid, Voorlichting en Opvoeding: geven van voorlichting en instructie

Dit zijn de verplichte taken die de kraamverzorgende uitvoert bij 24 uurs zorg.

De kraamverzorgende zal geen taken m.b.t. waarborgen van hygiëne, basishuishoudelijk werk of zorg voor overige gezinsleden uitvoeren.

Tijdens de intake zal de kraamzorgconsulent samen met jullie kijken welk pakket bij jullie past. Zij zal dit vastleggen in jullie dossier. De uren/dagen kraamzorg kunnen tijdens de kraamtijd nog worden aangepast. Dit gebeurt op indicatie van de verloskundige/huisarts. Bij het her-indiceren zullen de regels van het LIP (landelijk indicatie protocol) worden opgevolgd.

Het blijft altijd nog mogelijk om buiten de geindiceerde uren zelf nog extra uren kraamzorg in te kopen. Dit mag je bij de intake aangeven (moeten dan wel verplicht worden afgenomen) of in jullie kraamweek. Dan mag je dit bespreken met de kraamverzorgende. Alles over wat kost kraamzorg en extra gekochte uren vind je op onze ook op onze website: https://www.lunavi.nl/kraamtijd/wat-kost-kraamzorg.