Nieuws over Lunavi

Actueel nieuws

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen rondom Lunavi.

Nieuws & actualiteiten

 • Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over Coronavirus

  Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over Coronavirus

  Ben ik besmet met het virus?
  Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19  kun je zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het virus. Bij twijfel neem je telefonisch contact op met jouw huisarts. Mocht je overwegen jouw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

  Verloopt een infectie met dit virus ernstiger voor een zwangere vrouw?
  Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met dit virus. Het is nog onzeker of bij een infectie met dit virus het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

  Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
  Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van dit virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

  Kan ik een miskraam krijgen van dit virus?
  Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met dit virus meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig is beëindigd.

  Ik heb nu een infectie met het virus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
  Overleg met jouw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

  Ik heb nu een infectie met het virus, mag ik thuis bevallen?
  Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

  Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met dit virus heb?
  Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. Dit virus is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in jouw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

  Ik ben genezen van een infectie met het virus, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

  In principe is een doorgemaakte infectie met dit virus geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

  Bron: NVOG, https://www.nvog.nl/actueel/covid-19-en-zwangerschap-voor-hulpverleners/

 • Veelgestelde vragen betreffende het Coronavirus

  Veelgestelde vragen betreffende het Coronavirus

  Dé Provinciale Kraamzorg en Lunavi Kraamzorg staan in nauw contact met het RIVM, de GGD en Bo, de branche organisatie voor geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op.

  Om verspreiding van dit virus te voorkomen, hebben wij zelf ook maatregelen genomen. Wij hebben een aantal veelgestelde vragen (en de antwoorden daarop) voor jou op een rijtje gezet.

  ZWANGERSCHAP

  Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben met het virus?

  Als je het vermoeden hebt, dat je mogelijk besmet bent met het virus, neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Zij  kunnen je precies adviseren wat je in dit geval moet doen.

  Ik ben zwanger en wil me graag inschrijven voor kraamzorg. Kan dat?

  Ja hoor. Je kunt je gerust inschrijven voor kraamzorg. Om alle face to face-contacten te beperken kun je jezelf op dit moment alleen telefonisch inschrijven (013 – 303 25 00 / 0113 – 22 40 000) of via onze website. Op onze locaties of tijdens de inloopochtenden in het ETZ kun je je op dit moment niet inschrijven.

  Komt de kraamzorgconsulent mij nog thuis bezoeken?

  In veel situaties komt de kraamzorgconsulent voor de intake weer aan huis. Bij (verdenking op) besmetting zal de intake worden uitgesteld of telefonisch plaatsvinden. Onze kraamzorgconsulenten zullen telefonisch contact met je opnemen. In sommige situaties zullen ze proberen om het intakegesprek naar een latere datum te verplaatsen. Uiteraard moeten we nog even afwachten of ze dan wel thuis plaats kunnen vinden.

  BEVALLING

  Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het virus?

  Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. In iedere regio gelden namelijk andere afspraken.

  Zijn er nu andere richtlijnen bij mijn bevalling?

  Wanneer de bevalling zich aankondigt, zal een medewerkster van ons planbureau een aantal extra vragen stellen. Zo zullen ze vragen of er bij jou of binnen je gezin symptomen of klachten zijn. Ook kan het zijn dat ze vragen naar je temperatuur, om zeker te weten of je wel of geen koorts hebt.

  KRAAMTIJD

  Krijg ik nog wel kraamzorg?

  Wij zullen alles in het werk stellen om ook nu gewoon kraamzorg in te zetten. Daarbij zijn wij ook wel afhankelijk van de gezondheid van onze kraamverzorgenden, maar ook van jouw gezondheid of die van je gezinsleden. Als jij, of iemand in jouw gezin besmet is met dit virus kan de kraamverzorgende misschien niet komen, omdat er geen beschermende middelen beschikbaar zijn. Momenteel zijn er grote tekorten aan beschermende middelen in Nederland. Ben je flink verkouden dan komt de kraamverzorgende nog wel. Ze zal dan een mondkapje en handschoenen dragen. Ook is het mogelijk dat ze minder uren aanwezig zal zijn.

  Nu steeds meer mensen in Nederland besmet raken, kan het zijn dat ook onze kraamverzorgenden het virus oplopen. Uiteraard worden zij dan niet meer ingezet in de kraamzorg. Hierdoor kan het gebeuren dat wij niet voldoende kraamverzorgenden beschikbaar hebben om alle zorg te bieden. In dat geval zullen wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen. Dit betekent dat je dan minder en korter zorg zult ontvangen dan het aantal uren dat je aangevraagd hebt.

  Is het wel veilig om de kraamverzorgende te laten komen nu contact met anderen wordt afgeraden?

  Onze kraamverzorgenden zijn gewend om heel hygiënisch te werken. Niet alleen nu, maar altijd. Ze zijn erin getraind en volgen hierin ook speciale protocollen.

  Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen?

  Het advies voor kraamvistie thuis blijft dat men voorzichtig moet zijn voor wat betreft het aantal bezoekers tijdens de kraamweek als de kraamverzorgende aanwezig is (alleen indien er geen (verdenking op) besmetting is!). Dit is voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende.

  Voorwaarden voor het bezoek zijn:

  • 1,5 Meter afstand moet mogelijk zijn
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen
  • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen
  • NB. De voorkeur blijft, dat de kraamvistie komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.

  In het kraamhotel zijn de partner en de ouders altijd welkom (mits deze personen niet ziek of verkouden zijn). Broertjes en zusjes zijn dagelijks welkom tussen 14.00 en 20.00 uur. Op zaterdag en zondag mag tussen 11.00 en 12.00 uur 1 extra bezoeker langskomen.

  Wanneer komt de verloskundige langs?

  De verloskundige zal na de bevalling telefonisch contact houden met het gezin en met de kraamverzorgende. Indien er geen (verdenking op) besmetting is zal zij 1 maal in de kraamperiode langskomen.

  Mag ik nog wel borstvoeding geven?

  Tot nu zijn er geen gegevens over de overdracht van het virus via moedermelk. Dat betekent dat je ook als je besmet bent met het virus gewoon borstvoeding mag blijven geven. Het is daarbij wel belangrijk om een goede hygiëne in acht te nemen.

  Mag ik nog wel in het kraamhotel bevallen en/of verblijven?

  Ja hoor. Je bent nog gewoon welkom in het kraamhotel. In het kraamhotel liggen geen patiënten die besmet zijn met het virus en onze kraamverzorgende zullen er, net als altijd, alles aan doen om jou een fijne kraamtijd te bezorgen.

 • Informatie over Coronavirus

  Informatie over Coronavirus

  Inmiddels is het virus ook in Nederland aangetroffen. Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg levert gewoon kraamzorg en hanteert de  richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen nog geen specifieke maatregelen.

  Wat kun je doen om besmetting/verspreiding van het nieuwe virus te voorkomen?

  Het gaat met name om het juiste gebruik van hygiënische maatregelen;

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg
  • Houdt afstand als mensen hoesten of niezen

  Actuele informatie
  Op de website van het RIVM vind je de meest actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus. Zie de website: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

  Wij stellen je uiteraard direct op de hoogte wanneer het RIVM met een richtlijn komt voor de geboortezorg of wanneer meer informatie bekend is.

   

 • Hoera, Kraamvisite is gepast toegestaan

  Hoera, Kraamvisite is gepast toegestaan

  De richtlijnen betreffende kraamvisite zijn versoepeld.

  Op 6 mei jl. heeft de RIVM een aantal verruimingen van de afgekondigde Corona richtlijnen aangekondigd. Met de versoepeling van de maatregelen van de overheid is ook ruimte ontstaan om kraamzorg specifieke maatregelen te versoepelen. We doen dit zoveel mogelijk door de de landelijke richtlijnen vanuit onze Brancheorganisatie (Bo) te volgen. Vanuit Bo mocht er m.i.v. 11 mei één bezoeker worden aangewezen die tijdens de kraamweek op visite mag komen binnen het gezin als de kraamzorg aanwezig is (alleen indien er geen (verdenking op) besmetting is!). Hierbij wordt rekening gehouden met de maatregel van de overheid dat maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn. De zorgprofessionals tellen hierbij ook mee.

  Advies vanaf 6 juli 2020

  Het advies voor kraamvistie thuis blijft dat men voorzichtig moet zijn voor wat betreft het aantal bezoekers tijdens de kraamweek als de kraamverzorgende aanwezig is (alleen indien er geen (verdenking op) besmetting is!). Dit is voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende.

  Voorwaarden voor het bezoek zijn:

  • 1,5 Meter afstand moet mogelijk zijn
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen
  • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen
  • NB. De voorkeur blijft, dat de kraamvistie komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.

  In het kraamhotel zijn de partner en de ouders altijd welkom (mits deze personen niet ziek of verkouden zijn). Broertjes en zusjes zijn dagelijks welkom tussen 14.00 en 20.00 uur. Op zaterdag en zondag mag tussen 11.00 en 12.00 uur 1 extra bezoeker langskomen.

 • Herbruikbare neusvleugels/brugjes

  Herbruikbare neusvleugels/brugjes

  Voor de stoffen mondkapjes zijn herbruikbare neusvleugels/brugjes erg fijn voor onze medewerkers.

  Het Koning Willem I college uit ’s Hertogenbosch heeft de door een 3D-printer gemaakte herbruikbare neusvleugels/brugjes t.b.v. de stoffen mondkapjes voor al onze medewerkers gesponsord.

  Wij willen het Koning Willem I college daar hartelijk voor bedanken.

  Hartelijk dank namens al onze medewerkers!

 • Ruim 500 baby's verder: 'Een gezin moet met een goed gevoel terugkijken op de bevalling'

  Ruim 500 baby's verder: 'Een gezin moet met een goed gevoel terugkijken op de bevalling'

  Kraamverzorgster Carin Sinke doet haar werk na 35 jaar nog altijd met plezier.

  Carin werkt al vanaf 1981 bij Dé Provinciale Kraamzorg Zeeland. "Als klein meisje wist ik al dat ik kraamverzorgster wilde worden, dus toen ik op de huishoudschool zat, liep ik hier al regelmatig de deur plat." Ze volgde een basisopleiding, liep een jaar stage in Bergen op Zoom en kreeg in 1982 haar speld met de bekende ooievaar erop en was ze vervolgens zelfstandig kraamverzorgster.

  Lees meer: https://bit.ly/2NWst9d

 • Zwangerschapskalender Mamalove

  Zwangerschapskalender Mamalove

  In deze zwangerschapskalender van Mamalove ontwikkelingen en veranderingen die jij en je baby ondergaan gedurende deze 40 weken. In de video zie je alvast een voorproefje van de veranderingen die komen gaan gedurende deze 40 weken van embryo naar foetus. Iedere zwangerschap loopt anders en wordt ook anders ervaren. In deze 40 weken kalender heeft Mamalove een zo goed mogelijk, maar algemeen beeld proberen te schetsen van de fases die je door maakt: https://bit.ly/3i8TDI9

 • De populairste babynamen van 2020

  De populairste babynamen van 2020

  Een naam voor je baby kiezen is voor veel mensen een moeilijke beslissing. De een weet vanaf jongs af aan al dat ze twee kinderen wil en dat deze Emma en Stan gaan heten. Andere hebben juist geen idee of twijfelen nog tot het laatste moment. Elk jaar zijn er een aantal trends te zien in babynamen. Bij Mamalove vind je de top 10 populairste babynamen voor 2020 worden er zes trends besproken: https://bit.ly/2BLFJLk

 • Tips voor veilig slapen!

  Tips voor veilig slapen!

  Jouw kindje moet natuurlijk zo veilig en lekker mogelijk slapen.

  Lees daarom onze 12 tips, en de adviezen die je helpen bij de preventie van wiegendood:

  • Leg jouw baby altijd op de rug te slapen
  • Gebruik de eerste twee jaar een goed passende babyslaapzak of een deken met lakentje
  • Gebruik de eerste 2 jaar geen dekbed
  • Leg jouw baby te slapen in een wieg of kinderledikant
  • Leg een kind niet vast in bed
  • Kleed jouw baby niet te warm
  • Zorg voor goede ventilatie in de kinderkamer
  • Houdt jouw baby vrij van rook
  • Zorg voor een veilig bed
  • Gebruik geen geneesmiddelen met slaapverwekkende bijwerking
  • Verstoor zo min mogelijk rust en regelmaat
  • Geef je baby borstvoeding en gebruik een fopspeen

  Voor meer informatie: http://veiligheidnl.instantmagazine.com/magazine/slaap-lekker  of je kan het natuurlijk ook vragen aan je kraamzorgconsulent.

 • Kraamzorg in deze bijzondere tijd, Renata Breuer vertelt

  Kraamzorg in deze bijzondere tijd, Renata Breuer vertelt

  Renata Breuer werkt als kraamverzorgende van Dé Provinciale Kraamzorg deze week bij de familie Van der Does en hun dochter Yenthe. Het blíjft natuurlijk heel anders om in deze tijd te kramen, en het voelt soms wat afstandelijker vanwege de richtlijnen door Corona. Maar ondanks alles moet het vooral een leuke tijd worden. Renata geeft aan dat raamvisite een goede oplossing is om de nieuwe aanwinst toch te kunnen laten zien en adviseert de ouders om van de raamvisite foto’s te maken als herinnering. Gezinnen videobellen in deze tijd veel meer om zo toch in contact te blijven met hun naasten. Renata geeft aan dat gezinnen in de afgelopen weken ook allemaal zijn benaderd door hun eigen kraamzorgconsulent. Dat schept voor veel gezinnen al heel wat duidelijkheid. Sonja van der Linden is als kraamzorgconsulent het aanspreekpunt voor de gezinnen in regio Borsele. Regelmatig krijgt ze vragen of er nog wel kraamzorg wordt geleverd en zo ja, hoe gaat dat dan? Dan stelt Sonja de cliënt gerust. Sonja verwijst de cliënten ook naar onze website waar alle richtlijnen van het RIVM zijn te vinden. Zo verlenen we zoveel mogelijk kraamzorg zoals men dat van ons is gewend.

  Bericht uit de Borselse Bode

 • Babydeken kopen?

  Babydeken kopen?

  Een babydeken is te koop in grofweg drie textielsoorten: katoen, wol en synthetisch. Uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met TNO-Textiel is gebleken dat het niet zozeer uitmaakt van welk materiaal het dekentje is gemaakt, zolang het bedje kort en strak wordt opgemaakt. Het kind kan dan niet met het hoofd onder de dekens raken, zodat er nauwelijks gevaar bestaat voor warmtestuwing of het niet vrij kunnen ademen.

  Of een dekentje warm genoeg is voor het kind, hangt onder andere af van de kamertemperatuur waar het kindje slaapt. Maar een goede leidraad is de dikte van de deken. Voor alle soorten dekens geldt: hoe dikker de deken, hoe warmer deze is. Laat je niet leiden door het gewicht van de deken. Vooral synthetische dekens zijn zeer licht, maar ze zijn zeker niet minder warm! De isolerende werking van synthetische, wollen en katoenen dekens is vrijwel hetzelfde.

  Lees meer.....

   

 • Kraamzorg in deze bijzondere tijd! Fatima Hider vertelt

  Kraamzorg in deze bijzondere tijd! Fatima Hider vertelt

  De kraamzorg is een van de weinige organisaties die nog achter de voordeur komen in deze coronacrisis. Wat doet de kraamzorg om de spanningen niet te hoog op te laten lopen in kwetsbare gezinnen? Fatima Hider, kraamverzorgende en kraamzorgconsulent van Lunavi Kraamzorg, vertelt.

  In deze spannende tijd zijn de kraamverzorgers een luisterend oor voor het gezin en proberen er voor hen een goede tijd van te maken, ondanks alle beperkende maatregelen. Door de corona-maatregelen is het voor gezinnen met een pasgeboren baby anders dan anders. Iedereen zit op elkaars lip. Oudere kinderen zijn thuis en vragen ook aandacht. Er komt geen kraamvisite. En bij de kraamvrouw kunnen de hormonen opspelen. Dit alles kan een gezin behoorlijk uit evenwicht brengen.

  Ook de rol van de opa’s en oma’s is anders. Zij staan nu op grote afstand terwijl ze juist in de kraamtijd zo belangrijk zijn. Daarom stimuleren we hen om filmpjes te sturen en voor het raam te komen kijken. We richten ons ook op de oudere kinderen om de ouders te ontlasten.

  Gelukkig hebben onze kraamverzorgenden tot nu toe tijdens deze coronacrisis nog geen uitzonderlijke gevallen van huiselijk geweld of kindermishandeling meegemaakt. Ze hebben altijd al wel te maken met kwetsbare gezinnen. Om signalen te herkennen en te weten hoe ze moeten handelen, hebben alle kraamverzorgenden een training gevolgd bij kenniscentrum Kraamzorg. Veel teams hebben tijdens een teamvergadering een gastles gehad van Veilig Thuis.

  Als ze signalen herkennen, dan overleggen de kraamverzorgenden met hun leidinggevende en met de verloskundige. Als het onveilig is bij een gezin dan kan een kraamverzorgende zich in sommige situaties onveilig voelen. Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld wordt contact gezocht met de verloskundige en wordt er een warme overdracht gedaan naar het consultatiebureau. Samen wordt overlegd welke hulp nodig is en wie dat zou kunnen bieden of dat er advies of melding plaatsvindt bij Veilig Thuis.

  Fatima Hider, kraamverzorgende en kraamzorgconsulent bij Lunavi Kraamzorg

 • Geen kraamvisite mogelijk, tips voor familieleden!

  Geen kraamvisite mogelijk, tips voor familieleden!

  Zoals bekend is kraamvisite momenteel niet mogelijk in verband met het virus.

  Indien je onlangs bent bevallen en net ouders bent geworden is dit natuurlijk helemaal niet leuk, je wilt je baby het liefste aan iedereen laten zien. Ook voor de opa’s en oma’s, ooms en tantes en alle naaste familie en beste vrienden is het ontzettend jammer om de baby niet te mogen knuffelen of (zelfs) te ontmoeten. Wij snappen dat dit niet is wat jullie van te voren hadden bedacht.

  Wij staan ook stil bij alle familie die niet op bezoek mag komen en willen graag wat tips geven om de kraamtijd voor het jonge gezin zo toch bijzonder mogelijk te maken:

  TIPS:

  * Raamvisite, waarschijnlijk al over gehoord/gelezen: naar elkaar zwaaien door het raam. Tijdens de kraamweek is dit wel een fijne manier en ook bijzonder om elkaar te kunnen zien. Je kunt elkaar op dat moment bellen, wat de raamvisite iets persoonlijker maakt. Hoeveel jullie elkaar ook missen.

  * Tien-dagen-kraampakket maken met allemaal leuke cadeautjes, voor elke dag  een presentje om uit te pakken

  * Kook het lievelingseten van je dochter of zoon en lever het af bij de voordeur of laat het bezorgen

  * Leg een leuk kraamcadeau voor de deur

  * Lever een mooie bos bloemen af bij de voordeur of laat het bezorgen, hiervan fleurt iedereen op

  * Zorg voor voldoende fruit. Onze kraamverzorgende zal dan een lekkere fruitsalade maken!

 • Beschermbrillen voor al onze kraamverzorgenden!

  Beschermbrillen voor al onze kraamverzorgenden!

  Voor onze kraamverzorgenden blijft persoonlijke bescherming van levensbelang tijdens dit zeer besmettelijke virus!

  Via Vesta Vuurwerk te Roosendaal hebben we voor een klein prijsje voor al onze kraamverzorgenden een bril om zich te beschermen kunnen regelen. Dankzij Vesta Vuurwerk kunnen onze kraamverzorgenden weer veiliger werken. Dit vinden we erg fijn!

  Hartelijk dank namens al onze medewerkers.

 • Extra mondkapjes voor onze kraamverzorgenden!

  Extra mondkapjes voor onze kraamverzorgenden!

  Persoonlijke bescherming blijft van levensbelang voor zorgmedewerkers tijdens dit besmettelijke virus!

  Nooteboom Textiles te Tilburg heeft ons 500 chirurgische mondkapjes gratis ter beschikking gesteld. Dankzij Nooteboom Textiles kunnen onze kraamverzorgenden weer veiliger werken. Wij zijn daar heel erg blij mee super dankbaar voor!

  Hartelijk dank namens al onze medewerkers.

 • Beschermbrillen voor onze partuspoulers!

  Beschermbrillen voor onze partuspoulers!

  Persoonlijke bescherming is van levensbelang voor zorgmedewerkers met dit virus in deze tijd!

  Dankzij tuincentrum Coppelmans te Valkenswaard kan het team dat ondersteuning biedt bij bevallingen weer veiliger werken. Tuincentrum Coppelmans te Valkenswaard heeft ons 250 beschermbrillen gratis ter beschikking gesteld. Wij zijn daar super blij mee!

  Hartelijk dank namens al onze medewerkers.

 • Maja Verhoeven, kraamverzorgende Lunavi, gaat weer naar Gambia

  Maja Verhoeven, kraamverzorgende Lunavi, gaat weer naar Gambia

  De koffers staan gepakt om samen met Joost van 21 januari tot 1 april a.s. naar Gambia te gaan. Deze keer ook om een beetje vakantie te houden. Helemaal zal dat niet lukken want er zijn weer heel veel dozen met spullen onderweg naar Gambia om daar weer te worden verdeeld.

  Afgelopen oktober en november zijn razend druk geweest, maar ik heb alle scholen kunnen bezoeken om het schoolgeld weer te betalen voor de ruim 40 sponsorkinderen. Ik heb een auto gesponsord gekregen waar ik heeeeeel erg blij mee ben. Hij zal gebruikt worden door mij als ik in Gambia ben. Als ik niet in Gambia ben wordt hij gebruikt om vrouwen, die bevallen in mijn kliniek, eventueel naar een van de grote ziekenhuizen te brengen. Verder kunnen de ziekenhuizen en vroedvrouwen nu met meer regelmaat hun medische spullen ontvangen. Lees meer.....

   

 • Informatieavonden Fam, Geboortezorg & Kindergeneeskunde 2020

  Informatieavonden Fam, Geboortezorg & Kindergeneeskunde 2020

  Op de locatie Elisabeth Tilburg zijn er op onderstaande data oriëntatieavonden van Fam Geboortezorg & Kindergeneeskunde gepland:

  • Maandag 6 januari 2020
  • Maandag 27 januari 2020
  • Maandag 17 februari 2020
  • Maandag 9 maart 2020, geannuleerd
  • Maandag 30 maart 2020
  • Maandag 20 april 2020
  • Maandag 11 mei 2020
  • Maandag 8 juni 2020
  • Maandag 29 juni 2020
  • Maandag 27 juli 2020
  • Maandag 17 augustus 2020
  • Maandag 7 september 2020
  • Maandag 28 september 2020
  • Maandag 19 oktober 2020
  • Maandag 9 november 2020
  • Maandag 30 november 2020
  • Maandag 21 december 2020

  Op deze avond is er een gezellige kraammarkt bij Fam Geboortezorg & Kindergeneeskunde in het ETZ, locatie Elisabeth. Lees meer....

   

 • 2000ste Baby bij Fam in Kraamhotel Lunavi

  2000ste Baby bij Fam in Kraamhotel Lunavi

  Precies 2 jaar na de start van kraamhotel Lunavi bij Fam ligt de 2000ste baby in het kraamhotel. Het is een meisje, genaamd Evita en is op 8 oktober jl. geboren.

  Zij en haar ouders verbleven bij ons op de afdeling op 9 oktober jl., precies op de dag van ons tweejarig bestaan bij Fam.

  Wij wensen de ouders veel geluk met hun dochter Evita.

   

   

   

   

   

 • Baby- & Kidsbeurs bij Woonboulevard Poortvliet!

  Baby- & Kidsbeurs bij Woonboulevard Poortvliet!

  Op zaterdag 19 oktober a.s. vindt bij Woonboulevard Poortvliet de beurs plaats voor alle aanstaande papa's en mama's, jonge ouders, opa's en oma's. Er is deze dag van alles te zien en beleven op het gebied van zwangerschap, baby's en jonge kinderen, opvoeding, gezondheid, verzorging, styling, kleding etc.

  Medewerkers van Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi kraamzorg zullen ook aanwezig zijn op deze beurs. Bij onze kraamzorgconsulenten kun je terecht met al je vragen over jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd!

  De beurs is gepland van 10.00 tot 17.00 uur. Graag tot dan!

 • Roosendaals Treffen

  Roosendaals Treffen

  Roosendaal bruist op zondag 29 september a.s. Op die dag vindt de 13e editie van het Roosendaals Treffen plaats, van 12.00 tot 17.00 uur. Ruim 150 organisaties, instellingen en verenigingen presenteren zich aan Roosendaal en omgeving.Tijdens dit evenement is er ook een kraamzorgconsulent van Lunavi Kraamzorg aanwezig. Lunavi Kraamzorg heeft ook een winactie tijdens dit evenement. Bezoek onze stand, vul een vlag in en win! Je kunt onze kraamzorgconsulent vinden ter hoogte van het gemeentehuis. Zij kan ook al je vragen rondom kraamzorg beantwoorden. Lees meer....

 • Tips bij aanschaf van een autostoel voor jouw baby

  Tips bij aanschaf van een autostoel voor jouw baby

  Direct vanaf de geboorte mag je je baby in een babyautostoel vervoeren. Voor de veiligheid van jouw kindje plaats je het autostoeltje het liefst op de achterbank en vervoer je hem of haar zo lang mogelijk achteruit. Als je de juiste stoel hebt, moet je deze nog wel goed vastmaken (met de gordel of met Isofix), net als jouw kindje natuurlijk. Dan kun je veilig op weg!

  Tips bij de aanschaf en gebruik van de autostoel kijk bij:

  https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto/soorten-autostoeltjes/baby-autostoel

 • Lunavi werkt mee aan het thema beroepen bij Camelot

  Lunavi werkt mee aan het thema beroepen bij Camelot

  Op kindercentrum Camelot werken ze momentaal aan het thema beroepen.

  Op vrijdag 24 mei mocht Joyce Verhagen, kraamverzorgende Lunavi Kraamzorg, wat over het mooie beroep van kraamverzorgende aan deze kinderen gaan vertellen. De kinderen hebben heel aandachtig geluisterd en super goed geholpen bij het wassen en in bad doen van een echte baby. Wat hebben ze genoten en allemaal hun best gedaan.

  Ze hebben dan ook allemaal dik verdiend een kraamdiploma mee naar huis gekregen. Wat waren ze trots!  

  Lieve kinderen, bedankt voor deze leuke ochtend en tot over een aantal jaren bij Lunavi Kraamzorg

 • Monica Geuze en Bobbi Eden in TLC-programma Bevallen met

  Monica Geuze en Bobbi Eden in TLC-programma Bevallen met

  Monica Geuze, Bobbi Eden, Fatima Moreira de Melo en Marly van der Velden zijn te zien in het nieuwe TLC-programma Bevallen met… In het nieuwe seizoen van Bevallen met… draaien zij mee met het dagelijkse werk en de verschillende diensten van de verloskundigen.

  Door hun oprechte interesse in het vak en hun betrokkenheid bij de aanstaande ouders, worden deze bekende Nederlanders vanaf de eerste minuut meegetrokken in een achtbaan van emoties.

  Kraamverzorgende Wendy van Lunavi heeft 1 van de getoonde bevallingen geassisteerd.

  Bevallen met… is vanaf dinsdag 28 mei tot en met dinsdag 18 juni om 20:30 uur te zien bij TLC:

  Meer informatie:https://www.nu.nl/media/5779641/bobbi-eden-en-monica-geuze-te-zien-in-tlc-serie-bevallen-met.html

 • Talentenmarkt in Goirle

  Talentenmarkt in Goirle

  Onlangs zijn Yvonne en Marianne namens Lunavi kraamzorg bij de talentenmarkt in Goirle geweest, om jongeren te vertellen hoe leuk het is om in de kraamzorg te werken.

  Ze waren te gast bij Sterk Huis. Daar kwamen een aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen kijken wat ze graag willen gaan doen in de toekomst. Ook werd er aandacht besteed aan wat voor talent ze in zich hebben. Yvonne en Marianne hebben dat met heel veel plezier uit kunnen leggen.

  Het was een geslaagde interessante dag!

 • Ode aan de kraamverzorgende!

  Ode aan de kraamverzorgende!

  12 Redenen voor een ode aan kraamverzorgenden:

  Ze was je reddende engel in die eerste week met je baby. En het liefst wilde je dat ze voor altijd bij jullie kwam wonen. Hoog tijd voor een ode aan kraamverzorgenden.

  ‘Kraamverzorgende‘ dekt de lading niet: ze is je goeroe (want ze heeft het antwoord op al je vragen), je kok (die fruithapjes!) en je therapeut (‘ja, die kraamtranen zijn normaal’ en ‘natuurlijk doe je het allemaal goed’). Lees meer.....

 • Maja Verhoeven, vertelt vanuit Gambia

  Maja Verhoeven, vertelt vanuit Gambia

  Maja Verhoeven, kraamverzorgende Lunavi Kraamzorg, is weer in Gambia.

  Maja vertelt:

  We zijn nu ruim twee weken hier. Wat gaat de tijd weer hard. Heel veel hele leuke reacties gehad op mijn televisie optreden. Hey Maja we have seen you on television…..Ik heb zelf de uitzending niet gezien. Ook mijn satelliet werkt werkt niet naar behoren. Alles wat je hier koopt is echt rotzooi. Het werkt niet naar behoren of is snel stuk.

  Maar afijn, afgelopen vrijdag weer op pad geweest om medicijnen voor het Brufut Health Center te kopen. Eerst naar de groothandel in Serekunda. Alles moet met de hand uitgerekend en met de hand geteld worden. Niks geen computer… Daarna zelf de medicijnen naar het BrufutHealth Center gebracht. Wat was het weer welkom. Zo net na het regenseizoen zijn heel veel mensen ziek. Er is ook weer heel veel malaria. Het is niet meer zo extreem als een aantal jaren gelden. Sinds er geen plastic meer gebruikt mag worden is ook de malaria afgenomen. De malariamug legt zijn eitjes op vochtige plaatsen. Het water bleef in plastic staan. Maar nog steeds komen er dagelijks patienten binnen met malaria. Zonder behandeling dodelijk en vaak zijn dan toch de kinderen hier de dupe van.

   

   

 • Twee collega's van Maja Verhoeven ook in Gambia

  Twee collega's van Maja Verhoeven ook in Gambia

  Monique Stout en Adrie Schoenmakers, ook kraamverzorgenden van Lunavi Kraamzorg,  zijn een aantal dagen in Gambia bij Maja Verhoeven. Zij helpen onder andere bij het verdelen van ingezamelde goederen. Meerdere handen maken lichter werk!

 • Jij bent me er eendje!

  Jij bent me er eendje!

  Vanaf eind november 2018 krijgt iedere nieuwe cliënt van Lunavi Kraamzorg ons badeendje cadeau. Nadat je het eerste contact hebt gehad met jouw kraamzorgconsulent overhandigt zij jou ons vrolijke badeendje. Wij wensen jou en je kleintje veel badplezier!

 • Nieuwe werktassen voor onze kraamverzorgenden!

  Nieuwe werktassen voor onze kraamverzorgenden!

  Al onze kraamverzorgenden hebben een Lunavi werktas ontvangen! Deze vervangt onze Thebetas die tot op heden nog werd gebruikt. De nieuwe tas is gemaakt met ons Ooitje en in de kleuren van het logo van Lunavi. In deze tas brengt zij benodigdheden mee die zij nodig heeft tijdens de kraamweek bij jou thuis!
   

 • Lunavi Kraamzorg kijkt TV!

  Lunavi Kraamzorg kijkt TV!

  Lunavi Kraamzorg volgt 'Hoe Bevalt Nederland".

  Dit programma is vanaf 5 september jl. gestart elke week op woensdagavond om 20.30 uur NPO 1. Uiteraard kun je dit ook terugkijken via uitzending gemist. Meer informatie: https://bit.ly/2Q438KB

 • Maja Verhoeven gaat weer naar Gambia

  Maja Verhoeven gaat weer naar Gambia

  Maja Verhoven, kraamverzorgende Lunavi Kraamzorg vertelt:

  Het is weer bijna zo ver. Op 19 oktober a.s. ga ik weer voor 6 weken richting Gambia. Er is weer veel te doen. De scholen moeten weer bezocht worden om het (inmiddels 31 kinderen)  schoolgeld te betalen.

  Er staan nog 5 kinderen op de wachtlijst voor een sponsor.

  De kliniek van Jahaddy heeft het afgelopen regenseizoen flink schade opgelopen, ook hier zal wat aan gedaan moeten worden. Lees meer.....

   

   

 • Roosendaals Treffen

  Roosendaals Treffen

  Op zondag 23 september vindt het Roosendaals Treffen plaats, van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens dit evenement is er weer een kraamzorgconsulent van Lunavi Kraamzorg aanwezig . Lunavi Kraamzorg heeft een winactie tijdens dit evenement. Bezoek onze stand, vul een vlag in en win! Je kunt onze kraamzorgconsulent vinden ter hoogte van het gemeentehuis. Zij kan ook al je vragen rondom kraamzorg beantwoorden. Lees meer....

 • Stop samen met roken!

  Stop samen met roken!

  Binnen de geboortezorg wordt vanuit Lunavi Kraamzorg het project: Stop samen met roken zeker ondersteund.

 • Winnaressen koffertjesactie Lunavi

  Winnaressen koffertjesactie Lunavi

  In maart jl. heeft Lunavi een winactie uitgezet. Yanieck Timmermans en Willie Bijl hebben beiden een koffertje gewonnen gemaakt door Made by Mies. Onlangs hebben ze de koffertjes in ontvangst mogen nemen. We wensen de winnaressen veel plezier met hun gewonnen prijs.

 • Lunavi Kraamzorg doneert uniformen aan goed doel

  Lunavi Kraamzorg doneert uniformen aan goed doel

  Honderden ingezamelde Thebe Kraamzorg uniformen worden door Lunavi Kraamzorg gedoneerd aan Alpe d’Huzes. Benelux Recycling heeft speciaal voor de deelnemers van Alpe d’HuZes een kledinginzamelingsactie. Lees meer....

 • Uniformen Lunavi Kraamzorg 2e leven!

  Uniformen Lunavi Kraamzorg 2e leven!

  Lunavi Kraamzorg (voorheen Thebe Kraamzorg) is in 2015 samen gegaan met Dé Provinciale Kraamzorg. De oude Thebe Kraamzorg uniformen zijn na dit samengaan allemaal vervangen voor Lunavi uniformen. We kregen echter honderden Thebe Kraamzorg uniformen retour! Lees meer.....

 • Maja Verhoeven wederom in Gambia

  Maja Verhoeven wederom in Gambia

  Van 26 maart t/m 16 april zijn we weer naar Gambia geweest. Het zijn weer bijzondere weken geweest. Er moesten weer ruim 60 dozen met hulpgoederen worden verdeeld . Medische goederen, kleding maar ook 150 verpleegstersuniformen. Wat kwam het allemaal weer goed terecht. De uniformen zijn naar verschillende ziekenhuizen gegaan. Bakau, Sanyang, Gunjur. Er is en enorm tekort aan uniformen. Lees meer.....

 • Nieuwe versie kraamdagboeken & zorgplannen

  Nieuwe versie kraamdagboeken & zorgplannen

  Lunavi Kraamzorg heeft een mooi nieuw zorgplan én kraamdagboek! Lunavi vormt achter de schermen één bedrijf met de Zeeuwse Dé Provinciale Kraamzorg. We hebben met plezier onze werkwijzen samengevoegd en er zijn prachtige, zeer doordachte zorgplannen en kraamdagboeken ontstaan. Inhoudelijk en kwalitatief echt een hoogstandje, we zijn er trots op! Kraamzorgconsulenten zijn druk bezig met het uitgeven van het zorgplan en het kraamdagboek bij onze cliënten. Dit betekent dat we zo her en der al in de gezinnen tegen komen, maar onze kraamverzorgenden vanaf juni echt allemaal werken met het nieuwe zorgplan.

 • Winnares zwangerschapsshoot Sinterklaasactie 2017

  Winnares zwangerschapsshoot Sinterklaasactie 2017

  Geneviève de Ru-Heijmen was de winnares van de zwangerschapsshoot door Shoot bij Mandy van onze Sinterklaasactie 2017. Ondertussen heeft de shoot plaatsgevonden. We feliciteren Geneviève nogmaals met haar gewonnen zwangerschapsshoot.

   

   

 • 1-aprilgrap genderneutrale muisjes Lunavi

  1-aprilgrap genderneutrale muisjes Lunavi

  Vorige week kondigde Lunavi aan om niet enkel beschuiten met roze en blauwe muisjes te smeren: ouders hebben ook de keuze uit witte, genderneutrale muisjes. Deze aankondiging deden wij in het kader van 1 april, de Dag van de Grap

 • Lunavi smeert beschuit met genderneutrale muisjes

  Lunavi smeert beschuit met genderneutrale muisjes

  Heb je het al gehoord? Lunavi biedt vanaf volgende week naast de welbekende roze en blauwe muisjes ook witte muisjes! Hiermee komen wij tegemoet aan alle ouders die hun pasgeboren baby genderneutraal willen opvoeden.

 • Slaapzak verplicht?

  Slaapzak verplicht?

  Vaak krijgt de kraamzorgconsulent tijdens een intakebezoek de vraag of een slaapzak verplicht is. Tegenwoordig zijn er namelijk ook New Born slaapzakken te koop in de allerkleinste maten.

  Een slaapzak is niet verplicht. Een baby slaapt heerlijk onder een laken en dekentje en eventueel mocht dat nodig zijn een mutsje. Een slaapzak wordt eigenlijk pas gebruikt als de baby zelf kan gaan draaien in het ledikant.

  Natuurlijk blijft een slaapzak een eigen voorkeur, maar je mag een slaapzak alleen gebruiken mits deze goed past bij je kindje, meer informatie hierover kun je  vinden op www.veiligheid.nl, via zoekbalk naar babyslaapzak.

 • Moeder- en Kindcentrum ETZ

  Moeder- en Kindcentrum ETZ

  De beste manier

  om onze toekomst te voorspellen

  is haar creëren

  Verloskundigenpraktijken Eva, Livive, de Vlinder en de Zon zijn gefuseerd per 1 januari 2018 met de gynaecologen en kinderartsen en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en is een samenwerking aangegaan met Lunavi Kraamzorg.

  Samen vormen zij het

  MOEDER- EN KINDCENTRUM

  Lees meer.....

   

 • Maja verhoeven weer in Gambia

  Maja verhoeven weer in Gambia

  Weer terug na 6 hectische weken in Gambia. Wat is er dankzij jullie hulp weer veel gerealiseerd.

  Het weeshuis waar 30 kinderen op een stuk schuimrubber op een lemen vloer moesten slapen heeft nu 2 prachtige slaapzalen met stapelbedden, een fatsoenlijk matras met schone lakens.

  Bij de Mobeta school is een toiletgroep met 4 toiletten gebouwd, de kinderen hoeven nu niet meer met zijn allen van 1 toilet gebruik te maken.

  En bij mijn kliniek van Jahaddy is een wachtruimte gebouwd, voor de escorts. De badkamer is betegeld. Er ligt nu een plafond in. En voor alle deuren en ramen zijn horren geplaatst, en alles staat weer fris in de verf. Vorig jaar is daar de borehole voor schoon drinkwater geplaatst. Wat 4 jaar geleden begon met het bouwen van 1 ruimte is nu een volwaardige kliniek met 3 ruimtes en een wachtruimte geworden waar jaarlijks 250 tot 300 vrouwen naar toe komen om te bevallen. Ook in Gambia verdient een vrouw een schone plaats om te bevallen. Lees meer.....

 • Is deze kruik veilig of niet?

  Is deze kruik veilig of niet?

  In de media is regelmatig nieuws over kruiken die onveilig zijn.

  Lunavi wil jou vooral vertellen welke kruiken veilig zijn. Zo kun jij een bewuste keuze maken voor een veilige kruik voor jouw kleintje:

  https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen/beddengoed-voor-kinderen/kruik

 • Uitreiking pakketten 1 jarig bestaan naam Lunavi Kraamzorg!

  Uitreiking pakketten 1 jarig bestaan naam Lunavi Kraamzorg!

  Dit jaar bestaat de naam Lunavi Kraamzorg 1 jaar. We blijven erg positieve reacties ontvangen op onze naamswijziging, dank! Lunavi is op vele plekken ruimschoots ingeburgerd als betrouwbare, fijne kraamzorg organisatie. We hebben diverse acties rondom het 1 jarig bestaan van onze naam gehad. Zoals via facebook zijn er pakketten beschikbaar gesteld voor 6 van onze cliënten die zich die dag zouden inschrijven. Ondertussen hebben deze cliënten allen hun feestelijke pakket ontvangen. Het zijn mooie momenten geweest en we willen jullie nogmaals feliciteren met jullie gewonnen prijs!

   

 • Maja Verhoeven weer in Gambia

  Maja Verhoeven weer in Gambia

  Heel veel lokale vroedvrouwen weer voorzien van medische materialen. Ze kunnen weer even vooruit. Een big thanks aan mijn lieve colega's van Lunavi Kraamzorg. Door het inleveren van overgebleven kraammaterialen door kraamverzorgenden vanuit de gezinnen kunnen we vele vroedvrouwen uit Gambia weer gelukkig maken!

  Groetjes, Maja

 • 1 jarig bestaan Lunavi: Winnaar fotoshoot!

  1 jarig bestaan Lunavi: Winnaar fotoshoot!

  Lieve Lunavi!
  Ontzettend bedankt voor de super leuke fotoshoot die wij een tijd geleden via Facebook hebben gewonnen..
  Alinda (fotovrouwtje) en haar man Hans hebben onze kroost prachtig vastgelegd! (En stiekem mochten we zelf ook nog even mee op de foto..)
  Liefs, Puk, Loes, Krijn, Wies en Soof van Kleijnenbreugel xx

 • Lunavi actie! Wie de (baby)schoen past…

  Lunavi actie! Wie de (baby)schoen past…

  …. trekke ‘m aan! Zet jij het schoentje van je kleintje? Wat zit erin? Plaats een leuke schoentjesfoto op onze facebooksite en deel & like Lunavi! Het origineelste fotootje (tezamen met FBpagina delen & liken) tot en met 5 december a.s. wint een ZWANGERSCHAPSSHOOT gemaakt door Shoot bij Mandy  t.w.v. € 75,00 inclusief 15 digitale bestanden. Na 5 december a.s. zal de prijswinnaar zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

 • Maja Verhoeven weer in Gambia

  Maja Verhoeven weer in Gambia

  Maja Verhoeven, kraamverzorgende Lunavi Kraamzorg, is op dit moment weer in Gambia voor haar vrijwilligerswerk. Op zaterdag 4 november jl. is in haar kliniek in Tanjo de 155e baby geboren.

 • Eerste badbevalling Kraamhotel in nieuwe Moeder- en Kindcentrum ETZ

  Eerste badbevalling Kraamhotel in nieuwe Moeder- en Kindcentrum ETZ

  Op 10 oktober jl. vond in aller vroegte de eerste badbevalling plaats op één van de geboortekamers in het Kraamhotel van het nieuwe Moeder- en Kindcentrum. Verloskundige Tannet Rozendal van verloskundigenpraktijk de Zon en kraamverzorgende  Lisette van Lunavi hadden de eer om het bevalbad voor deze bevalling in te wijden. Lees meer...

 • Verhuizing Geboortezorg 9 oktober naar Moeder- en Kindcentrum locatie ETZ

  Verhuizing Geboortezorg 9 oktober naar Moeder- en Kindcentrum locatie ETZ

  De geboortezorg verhuist vandaag, 9 oktober 2017, van locatie ETZ TweeSteden naar locatie ETZ Elisabeth. Dit betekent dat ook Kraamhotel Terra Lunavi De Meiboom is verhuisd naar Moeder- en Kindcentrum ETZ Elisabeth.

  Het Kraamhotel van het Moeder- en Kindcentrum op ETZ Elisabeth is verbouwd en heeft drie geboortekamers en negen kraamsuites. Het Kraamhotel biedt je de mogelijkheid om daar met je eigen verloskundige te bevallen en te verblijven in één van de luxe suites, óf te bevallen en direct daarna naar huis te gaan met de kraamverzorgende die thuis de zorg voortzet. In twee van de drie geboortekamers kun je in bad bevallen. De derde geboortekamer heeft een relaxbad. De moderne, ruime suites met frisse kleuren geven je een warm welkom. Lees meer....

 • Gezondheidsmarkt Fijnaart

  Gezondheidsmarkt Fijnaart

  Zaterdag 7 oktober a.s. staat Lunavi Kraamzorg weer op de gezondheidsmarkt te Fijnaart. Voor vragen kun je onze medewerkers vinden achter de Lunavi Kraamzorg stand tussen 10.00 en 15.00 uur. Er staan meer dan 30 kramen en de entree is gratis. Graag tot dan!

 • Lunavi uniform!

  Lunavi uniform!

  Zie hier, onze kraamverzorgende Marscha heeft ons nieuwe uniformjasje aan! Kristels Fashion heeft voor ons op maat en kleur een geheel eigen Lunavi Kraamzorg uniformjasje gemaakt. Wij gaan voor wit met oranje / groene accenten en een beetje paars. Deze kleuren komen terug in ons Lunavi logo. Geleidelijk aan zullen onze kraamverzorgenden hun Thebe uniformjasjes vervangen voor de nieuwe Lunavi jasjes. Eerder zagen we dat de paarse en oranje Lunavi polo’s binnen waren en met plezier gedragen worden door onze kraamverzorgenden. Zij hebben al vele complimenten mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Ook wij zijn heel enthousiast en hopen binnenkort in onze frisse bedrijfskleding bij jou op de stoep te mogen staan! Tot dan.

 • Lunavi polo's!

  Lunavi polo's!

  Sommige van ons kun je vanaf nu herkennen aan de nieuwe paarse of oranje Lunavi polo. Het nieuwe jasje van Lunavi verwachten we einde zomer. De Thebe jasjes worden ook nog gedragen. En jazeker, het liefst willen we graag alleen maar Lunavi uitstralen en zijn we daarnaast trots op onze Thebe roots. Lees meer....

 • De wondere wereld van bevallend Nederland

  De wondere wereld van bevallend Nederland

  Een goede ondersteuning bij jouw bevalling kun je hier regelen
  http://www.lunavi.nl/formulieren/meld-je-direct-aan. Heb je deze bijzondere uitzending gemist en ben je nieuwsgierig geworden? Kijk hier: https://www.vpro.nl/…/dit-zijn-wij/afl5-hoe-bevalt-nederland. En zie ook een korte opname in de verloskundigenpraktijk te Breda! Lees meer ....

 • Concentratie van de Tilburgse Lunavi kraamhotels op één locatie

  Concentratie van de Tilburgse Lunavi kraamhotels op één locatie

  Sinds 1 januari 2016 zijn het voormalige Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis gefuseerd. Als gevolg daarvan heeft ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) besloten om de geboortezorg per 9 oktober 2017 te concentreren op één locatie in Tilburg, namelijk ETZ locatie Elisabeth.

  Vanaf dat moment heeft Lunavi Kraamzorg ook alle zorg in één kraamhotel op deze locatie. Het kraamhotel maakt deel uit van het nieuwe Moeder- en Kind centrum waar alle geboorte- en kindergeneeskundige zorg gewaarborgd wordt. Lees meer...

   

 • Opnieuw borstvoedingscertificaat behaald!

  Opnieuw borstvoedingscertificaat behaald!

  Opnieuw borstvoedingscertificaat behaald!

  Hoera, wij zijn trots! Lunavi heeft voor de vierde keer op rij haar borstvoedings-certificaat ontvangen van de Stichting Zorg voor Borstvoeding. Onlangs vond hiervoor bij ons en onze cliënten een intensieve audit plaats. Het resultaat was zeer positief! Het certificaat betekent dat Lunavi Kraamzorg voldoet aan de internationaal vastgestelde regels voor borstvoeding van de WHO/UNICEF. We willen alle betrokkenen, kraamverzorgenden, planners, lactatiekundige en onze cliënten die hieraan een bijdrage hebben geleverd heel erg bedanken!!! Lees meer...

   

   

 • Lunavi Kraamzorg op braderie Werkendam

  Lunavi Kraamzorg op braderie Werkendam

  Ook Lunavi Kraamzorg is vertegenwoordigd op de braderie te Werkendam. Deze braderie vindt plaats op vrijdag 16 juni a.s. van 10.00 tot 22.00 uur. Onze kraamverzorgenden kunnen je alle informatie bieden over je zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

 • Maandelijks Centering Pregnancy in Roosendaal

  Maandelijks Centering Pregnancy in Roosendaal

  Vanaf april / mei 2017 is Lunavi Kraamzorg gestart met het mede begeleiden van zwangeren via Centering Pregnancy. Een prachtig initiatief. Voor meer info zie: https://www.centrumvoorverloskunde-roos.nl/nieuws/centering-pregnancy. Onze kraamverzorgende Winanda vertelt je graag over de voorbereidingen:

 • Een dag uit het leven van een kraamverzorgende

  Een dag uit het leven van een kraamverzorgende

  Mijn werkdag is niet van 9.00 tot 17.00 uur. Ik start wanneer de meeste mensen naar bed gaan of al liggen te slapen. Mijn 24-uursdienst start om 00.00 uur en eindigt de volgende dag om 00.00 uur, mits ik niet word opgeroepen voor bevallingsassistentie net voor het einde van mijn dienst.