Informatie over Coronavirus

Inmiddels is het virus ook in Nederland aangetroffen. Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg levert gewoon kraamzorg en hanteert de  richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen nog geen specifieke maatregelen.

Wat kun je doen om besmetting/verspreiding van het nieuwe virus te voorkomen?

Het gaat met name om het juiste gebruik van hygiënische maatregelen;

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg
  • Houdt afstand als mensen hoesten of niezen

Actuele informatie
Op de website van het RIVM vind je de meest actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus. Zie de website: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wij stellen je uiteraard direct op de hoogte wanneer het RIVM met een richtlijn komt voor de geboortezorg of wanneer meer informatie bekend is.